برنامه معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان در دولت دوازدهم اعلام شد

دسته: پزشکی و روانشناسی
بدون دیدگاه
یکشنبه - 27 آگوست 2017


برنامه معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان در دولت دوازدهم اعلام شد

به گزارش ميگنا اقدامات معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت یازدهم در حوزه‌های بهداشت، مدیریت شبکه، مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی، مدیریت بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، سلامت دهان و دندان، جمعیت، خانواده و مدارس، بهبود تغذیه جامعه و سلامت محیط و کار اعلام شد.

 

بنابر اعلام وب‌دا، اهم اقدامات چهار ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه بهداشت به شرح زیر است:

در حوزه بهداشت شش برنامه اجرا شده است:
• برنامه ارایه خدمات نوین سلامت به روستاییان، شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و عشایر
• برنامه ارایه خدمات نوین سلامت به حاشیه نشینان شهرها
• برنامه ارائه خدمات نوین سلامت به جمعیت شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و تداوم آن به سایر شهرها
• ارتقای سواد سلامت جامعه با اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی و توانمندسازی مردم
• برنامه تقویت و نهادینه سازی همکاری‌های بین بخشی
• برنامه بهداشت عمومی، آب سالم، غذای ایمن و رژیم غذایی سالم، هوای پاک

مدیریت شبکه
برنامه تحول در حوزه بهداشت در مناطق شهری و حاشیه نشین
– تحت پوشش قرار دادن ۵۳۲۲۲۴۵۱ نفر در مناطق شهری بالای ۲۰ هزار نفر و حدود ۵۲ میلیون نفر حاشیه نشین در پوشش مراقبت های اولیه سلامت قرار گرفتند. از این تعداد، پوشش ۱۰۱۶۰۰۰۰ نفر جمعیت حاشیه نشین و ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی هستند که به مراقبت‌های اولیه سلامت دسترسی یافتند
– دسترسی بیش از ۱۸۷۰۰۰۰۰ نفر از طریق مشارکت با بخش خصوصی (برون سپاری واحدهای ارائه دهنده خدمت) به خدمات سطح اول
– دسترسی بیش از ۳۳۴۰۰۰۰۰ نفر از طریق مدیریت دولتی و با استراتژی خرید خدمت نیروی انسانی موردنیاز می‌توانند خدمات سطح اول را دریافت می‌کنند
– تامین ۵ قلم داروهای مکمل برای جمعیت روستایی، حاشیه نشین و شهرها
– اختصاص یک پایگاه سلامت به ازای متوسط هر ۱۲۵۰۰ نفر جمعیت مناطق حاشیه نشین و شهری
– اختصاص یک مرکز خدمات جامع سلامت برای هر ۲۵ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت مناطق حاشیه نشین و شهری
– بکارگیری و تبدیل وضعیت ۱۸۲۲۶ مراقب سلامت (یک نفر مراقب سلامت بازای هر ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر جمعیت مناطق حاشیه نشین و شهری) و بکارگیری ۹۹۰۳ نفر از طریق بخش خصوصی
– اشتغالزایی بیش از ۱۹۱۰۰ نفر دانش آموخته های پزشکی و پیراپزشکی
– راه‌اندازی و تبدیل وضعیت ۴۷۲۸ پایگاه سلامت ضمیمه و غیرضمیمه
– راه‌اندازی و تبدیل وضعیت ۲۱۱۳ مرکز خدمات جامع سلامت
– تعمیر و تجهیز ۴۰۷۰ واحد ارائه دهنده خدمت در مناطق شهری
– احداث، تکمیل و خرید ۲۵۰ مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهرها در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و آغاز عملیات احداث حدود ۲۰۰۰ واحد شهری در سال ۱۳۹۵

گزارش مربوط به گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمت در این مناطق تا آذر ۱۳۹۵ به قرار زیر است:
– ارائه خدمت ۲۱۱۳ مرکز خدمات جامع سلامت به جمعیت تحت پوشش برنامه و اداره ۳۰۳ مرکز به روش برون سپاری و ۱۸۱۰ مرکز به روش دولتی
– ارائه خدمت ۴۷۸۲ پایگاه سلامت به جمعیت تحت پوشش برنامه و اداره ۱۶۷۴ پایگاه به روش برون‌سپاری و ۳۰۵۴ پایگاه به روش دولتی
– از تعداد ۲۱۱۳ مرکز خدمات جامع سلامت فعال شده در مناطق شهری بالای ۲۰ هزار نفر، ۳۳۲ مرکز در مناطق حاشیه نشین قرار دارند
– از ۴۷۲۸ پایگاه سلامت فعال شده، تعداد ۷۴۷ پایگاه در منطقه حاشیه نشین مستقر هستند.
– جمعیت تحت پوشش خدمات و مراقبت‌های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین سلامت) به روستاییان، شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و جمعیت عشایر (پزشک خانواده و بیمه روستایی) و در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۳ میلیون نفر به ۲۸ میلیون نفر افزایش داشته که از این تعداد حدود ۲۲ میلیون نفر دارای دفترچه بیمه روستایی هستند.

مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
• تعداد ۴۱۰۵ مراکز مجری برنامه پزشک خانواده روستایی در سال ۱۳۹۵ شامل ۲۵۸۲ مرکز روستائی و ۱۵۲۳ مرکز خدمات جامع سلامت شهری می‌باشد. تامین ۴۳۶ قلم داروی اساسی و ۷ قلم مکمل دارویی برای کلیه مراکز مجری برنامه در روستاها و ارائه خدمات دارویی توسط ۴۱۳۵ داروخانه فعال در قالب ۱۱۲۵ داروخانه دولتی و ۳۰۱۰ داروخانه غیر دولتی در سال ۹۵
• ارائه خدمات آزمایشگاهی توسط ۳۰۸۹ آزمایشگاه فعال در برنامه (۲۷۶۵آزمایشگاه دولتی و ۳۲۴ آزمایشگاه از طریق خرید خدمت از بخش غیردولتی) و ارائه خدمات رادیولوژی در ۱۷۱۲ مرکز دولتی و ۲۵۰ مرکز غیر دولتی
• ارائه خدمت ۶۶۴۱پزشک، ۵۳۷۷ ماما، ۸۰۶ پرستار، ۱۵۰۳ نیروی آزمایشگاه و ۹۸ نیروی رادیولوژی در سال ۹۵ در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
• تکمیل پوشش برنامه ارایه خدمات بهداشت دهان و دندان به روستاییان در قالب ۱۳ خدمت دندانپزشکی رایگان برای گروه‌های هدف
• افزایش تعداد واحد دندانپزشکی از ۱۲۰ واحد به ۸۴۵ واحد و ارتقای خدمات به دانش آموزان از یک میلیون به ۵ میلیون خدمت

مدیریت بیماری‌های واگیر
• تجهیز و ساخت سردخانه مرکزی واکسن و مواد بیولوژیک براساس دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت، در سال ۹۴
• عدم رخداد همه گیری بیماری وبا بعد از حدود ۴۰ سال در سال ۹۳، در سال ۹۴ تنها یک مورد عدم رخداد بیماری وبا از ابتدای سال ۹۵ تاکنون
• اجرای مراحل پایانی برنامه حذف مالاریا براساس تعهدات بین المللی و ملی که منجر به کاهش موارد انتقال محلی بیماری مالاریا از ۴۰۷ مورد در سال ۹۲ به کمتر از ۵۰ مورد تا پایان سال ۹۵
• مدیریت و کنترل بیماری کروناویروس در کشور
• کنترل بیماری‌های بازپدید و نوپدید
• اجرای نظام مراقبت سندرمیک برای تقویت برنامه مقررات بهداشتی بین‌المللی و تقویت نظام جاری ثبت و مراقبت بیماری‌های واگیر کشور
• ماده شدن بخش بستری جهت بیماران مبتلا به سل مقاوم به درمان از یک بخش به ۴ بخش
• راه‌اندازی و تکمیل ۹ آزمایشگاه پیشرفته سل در کشور
• تجهیز ۴ آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای سل به دستگاه GeneXpert برای اولین بار در کشور و کاهش زمان تشخیص از ۲ ماه به کمتر از ۹۰ دقیقه
• تشکیل شبکه آزمایشگاهی پیشرفته تشخیص follow up بیماری AIDS در کشور به تعداد ۱۴ آزمایشگاه
• ایجاد شبکه پزشکان درمانگر ایدز و آموزش بیش از ۲۰۰ نفر پزشک در نظام سلامت کشور در راستای تحقق اهداف دسترسی همگانی به ارائه خدمات سرپایی به مبتلایان
• تدوین برنامه چهارم استراتژیک کنترل HIV و ایدز و تصویب آن در شورای عالی سلامت
• راه‌اندازی سامانه IT نظام مراقبت HIV و TB و اضافه شدن آن به نظام مراقبت جاری کشور.
• راه‌اندازی باشگاه‌های مشاوره و سلامت نوجوانان و جوانان برای کنترل رفتارهای پرخطر جنسی و اعتیاد و پیشگیری از ایدز و بیماری‌های آمیزشی.
• اضافه کردن واکسن پنتاوالان و اجرای واکسیناسیون آن در برنامه ایمن سازی جاری کشور از آبان ماه سال ۹۴
• اجرای برنامه حذف سرخک، سرخجه براساس تعهدات بین المللی و ملی و انجام کمپین واکسیناسیون ۲ میلیون نفر در مناطق پرخطر جنوب شرق کشور با پوشش ۹۹ درصد در سال ۹۴
• طراحی و تدوین برنامه حذف هپاتیت‌های ویروسی تا سال ۲۰۳۰ براساس تعهد بین المللی، واکسیناسیون ۳۵۰۰۰۰ نفر زندانی در سال ۹۴ بر علیه بیماری هپاتیت با همکاری سازمان زندان‌ها و برنامه‌ریزی برای ۳۰۰۰۰۰ زندانی دیگر در سال ۹۵
• ارائه کلیه خدمات بهداشتی اولیه از قبیل غربالگری بیماری‌های واگیر، انجام واکسیناسیون و سایر خدمات بصورت رایگان به توصیه مقام معظم رهبری برای کلیه مهاجرین و اتباع بیگانه که بصورت رسمی و غیررسمی در ایران حضور دارند.

مدیریت بیماری‌های غیرواگیر
• تدوین سند ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر و عوامل خطر
• انجام هفتمین دوره پیمایش کشوری عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر (STEPS) (۱۳۹۵-۱۳۹۴)
• ادغام برنامه ایراپن در نظام ارائه مراقبت‌های اولیه بهداشتی (نیمه دوم سال ۱۳۹۵) تحت عنوان خدمات نوین سلامت با هدف پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط
• تدوین و ابلاغ برنامه غربالگری کم شنوایی دائمی نوزادان و کودکان کشور در نظام سلامت در دانشگاه های سراسر کشور
• انعقاد تفاهم نامه با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در جهت کاهش ۲۵ % مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در بین ساکنین روستاهای کشور
• غربالگری بیش از ۶ میلیون نوزاد برای بیماری کم کاری تیروئید نوزادان و شناسایی و درمان به هنگام بیش از ۱۲۰۰۰ نوزاد مبتلا و پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی در همه آنها
• طراحی و اجرای نظام گزارش مراقبت بیماری فشار خون و بیماران دیابتی در سامانه پورتال معاونت بهداشت
• ادغام برنامه فعالیت بدنی در نظام ارائه خدمات اولیه بهداشتی در قالب بخشی از خدمات نوین سلامت
• تدوین محتوای ادغام برنامه پیشگیری از حوادث در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه با اولویت حوادث ترافیکی
• تغییر نظام جمع‌آوری اطلاعات حوادث با استفاده از سیستم HIS بیمارستانی
• ماده‌سازی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات سرطان (سیمای سرطان) و ارتقاء برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

مدیریت خطر بلایا
• ارتقای شاخص میزان آمادگی خانوار برای بلایا از ۸.۵ در سال ۱۳۹۱ به ۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۴
• ارتقای شاخص آمادگی عملکردی مراکز بهداشتی در برابر بلایا از ۲۱درصد در سال ۹۲ به ۲۹درصد در سال ۹۴
• ارتقای شاخص ایمنی غیر سازه‌ای مراکز بهداشتی در برابر بلایا از ۳۱ درصد در سال ۹۲ به ۳۶ درصد در سال ۹۴
• ارتقای شاخص ایمنی سازه‌ای مراکز بهداشتی در برابر بلایا از ۱۴ درصد در سال۹۲ به ۲۱ درصد در سال ۹۴
• ارتقای ایمنی کلی مراکز بهداشتی در برابر بلایا از ۲۲ درصد در سال ۹۲ به ۲۹ درصد در سال ۹۴
• سطح ایمنی مراکز بهداشتی در برابر بلایا ۳ از ۱۰ در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴
• بیمه واحدهای بهداشتی در برابر حوادث و بلایا
• تشکیل کمیته ملی معلولیت و حوادث
• برگزاری بیش از ۳۰ دوره کارگاه های DRM، مدیریت خطر بلایا، EOPt، TOT، ارتقاء ایمنی سازه‌ای و غیر سازه‌ای برای مدیران، مربیان و کارشناسان مرتبط

سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد:
سلامت روان:
• تصویب سند سلامت روان کشور در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
• جذب بیش از ۱۵۳۸ نفر کارشناس سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت از طریق طرح تحول
• افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه های سلامت روان در مناطق شهری از ۵% به ۲۵%
• افزایش ۲۰درصدی دسترسی مردم به خدمات سلامت روان در مناطق شهری
• شناسایی ۹% از بیماران دارای اختلال روانپزشکی در جمعیت غربالگری شده تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت در سال ۹۵
• توانمندسازی بیش از۱۰% والدین دارای کودک ۲ تا ۱۷ سال تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت در حوزه مهارت‌های فرزندپروری
• افزایش تعداد تخت‌های روانپزشکی در بیمارستان‌های عمومی به تعداد ۱۲۷۴ تخت از اردیبشهت ماه ۱۳۹۴ تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۵

اعتیاد:
خدمات پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد در نظام مراقبت های اولیه (طرح تحول سلامت) :
• تدوین بسته های خدمتی و برگزاری کارگاه های آموزشی و توانمندسازی تیم خدمات بهداشتی درمانی جهت ارایه خدمات پیشگیری و درمان اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل در نظام بهداشتی کشور
• ارایه خدمات ارزیابی و مشاوره ای پیشگیری از مصرف دخانیات، مواد و الکل در مراکز بهداشتی – درمانی کشور
• ارایه خدمات درمانی و مراقبت های روانشناختی در مراکز جامع سلامت شهری جهت بیماران دارای اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل
• آموزش ۶۴۵۰ نفر از کارکنان تحت پوشش وزارت بهداشت در برنامه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد در خانواده
• تولید دانش و تدوین بسته‌های خدمتی و آموزشی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد
• بسته آموزشی خدمات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اختلالات مصرف الکل، مصرف سیگار ویژه کارشناس مراقب/ بهورز، کارشناس روان و پزشک

خدمات کاهش آسیب مصرف مواد
• افزایش تعداد مراکز کاهش آسیب ویژه ساماندهی معتادان بی‌خانمان از سال ۱۳۹۲در طرح تحول سلامت
۱. افزایش مراکز کاهش آسیب گذری ثابت از تعداد ۷۶ مرکز به ۱۰۴ مرکز در سراسر کشور
۲. افزایش تیم سیار کاهش آسیب از ۱۱۲ به تعداد ۱۵۶ تیم سیار
۳. افزایش دسترسی بیماران پرخطر به خدمات کاهش آسیب با تجهیز ۳ خودروی ون سیار(به صورت پایلوت)
• راه‌اندازی ۹ مرکز خدمات سلامت روان جامعه‌نگر در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها

سلامت اجتماعی:
• ادغام برنامه غربالگری و مداخلات عوامل خطر سلامت اجتماعی در نظام نوین مراقبت‌های بهداشتی
• اولین پیمایش ملی مقیاس سنجش سلامت اجتماعی ایرانیان
• تدوین شاخص‌ها و مقیاس سنجش سلامت اجتماعی کودکان و نوجوانان (۱۸-۶ سال)
• نظام ثبت شاخص‌های سلامت اجتماعی کودکان و بزرگسالان
• توسعه تخت‌های روانپزشکی و استانداردسازی بخش‌ها و اورژانس‌های روانپزشکی در بیمارستان‌های عمومی و تک تخصصی روانپزشکی

دفتر سلامت دهان و دندان
• کاهش شاخص میزان پوسیدگی (DMFT) در کودکان ۱۲ ساله در برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی براساس توافقنامه مربوطه
• افزایش بهره‌مندی از خدمات سلامت دهان و دندان به ویژه درمناطق روستایی و محروم، همراه کردن بیمه‌ها و کاهش پرداخت از جیب مردم در برنامه‌های پزشک خانواده روستایی و شهری
• افزایش سهم دولت در ارائه خدمات سلامت دهان و دندان از طریق راه‌اندازی مراکز تجمیعی دندانپزشکی و فعال‌سازی شیفت عصر مراکز خدمات جامع سلامت
• اجرای برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی
• اجرای برنامه ارائه خدمات سلامت دهان و دندان در قالب پزشک خانواده روستایی و شهری
• راه‌اندازی مراکز تجمیعی دندانپزشکی و فعال‌سازی شیفت عصر مراکز خدمات جامع سلامت
• راه‌اندازی تعداد ۹۲ مرکز تجمیعی دندانپزشکی در کشور در سطح شهرها تا پایان سال ۹۵

سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
• تبیین سیاست‌های کلی جمعیت
• ارائه راهکارها و پیشنهادهای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی جمعیت
• شروع برنامه پیشگیری از ناباروری و کاهش عواقب قابل اجتناب
• افزایش بارداری‌های ارادی و برنامه‌ریزی شده
• کاهش بارداری‌های پرخطر
• کاهش سقط غیرقانونی و غیر شرعی
• بهبود کیفیت مراقبت‌های روتین بارداری، زایمان و پس از زایمان در کلیه سطوح
• بهبود کیفیت خدمات فوریت‌های مامایی به خصوص در بیمارستان‌ها و مراکز زایمانی
• افزایش دسترسی به خدمات فوریت‌های مامائی و زایمان، ترویج زایمان طبیعی و ایمن
• فعال سازی کمیته‌های بررسی مرگ نوزادان در دانشگاه‌ها و مراکز درمانی
• تدوین و چاپ کتب راهنمای جامع مراقبت کودک سالم و کتاب‌های پیشگیری از آسیب‌های کودکان
• هماهنگی، همکاری و مشارکت با سازمان‌ها و نهادهای همکار در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی
• اجرای برنامه مدارس مروج سلامت درحدود۱۸۰۰۰مدرسه
• راه‌اندازی مراکز مشاوره بلوغ در مراکز استان‌ها
• ترویج ازدواج سالم درجوانان
• اجرای نظام مراقبت سلامت جوانان در زمینه رفتارهای مخاطره آمیز
• راه‌اندازی سامانه خود مراقبتی برای میانسالان
• تقویت برنامه خود مراقبتی در راستای کاهش علل مرگ زودهنگام
• کاهش بروز بیماری تالاسمی در کشور از ۱۰۰۰ تولد در سال به کمتر از ۲۰۰ مورد در سال
• مشاوره فرزند آوری به ۶۰ درصد از زوجین تک فرزند و بدون فرزند

بهبود تغذیه جامعه
• آموزش ۴۹۳۴۲ نفر مراقبین سلامت، بهورزان و کاردان‌های بهداشت خانواده در خصوص مراقبت‌های تغذیه‌ای گروه‌های سنی مختلف در سال ۱۳۹۵
• آموزش ۴۲۳۷۶ نفر از کارکنان سایر بخش‌ها در خصوص تغذیه سالم در سال ۱۳۹۵
• آموزش ۲۹۵۶۵ نفر از فروشندگان مواد غذایی و نانوایان در خصوص تغذیه سالم و کاهش مصرف نمک در سال ۱۳۹۵
• برگزاری بیش از ۲۰ دوره و کارگاه آموزشی برای مدیران استانی، گسترش شبکه، مربیان آموزشگاه‌های بهورزی و مدیران برنامه بهبود تغذیه
• آموزش ۵۴۰۹۷۳ زنان و مادران باردار در کلاس‌های آموزش گروهی در مراکز خدمات جامع سلامت و آموزش به سایر گروه‌ها
• مشاوره تغذیه برای ۱۴۴۶۲۶ نفر در مرکز جامع خدمات سلامت در۳۱ دانشگاه علوم پزشکی
• مشاوره تغذیه و تنظیم رژیم غذایی توسط کارشناسان تغذیه در مراکز جامع خدمات سلامت برای ۵۹۰۹۵۵ نفر بیمار مبتلا به دیابت، دیس لیپیدمی، فشار خون بالا، اضافه وزن و چاقی، سوءتغذیه و کم خونی در ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور
• مکمل یاری و توزیع رایگان مکمل ۵۰ هزار واحدی ویتامین D برای حدود ۵ میلیون نفر دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی در سطح کشور در هر سال تحصیلی از سال ۱۳۹۳ تا کنون
• مکمل یاری رایگان و توزیع ویتامین D برای حدود ۶ میلیون نفر از زنان میانسال و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از سالمندان و ۱۲۴ هزار نفر جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال از طریق پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت
• آغاز اجرای مکمل یاری ویتامین D با دوز روزانه ۱۰۰۰ واحد بین المللی برای ۲۰۰/۱ میلیون مادر باردار از سال ۱۳۹۶
• اجرای برنامه مکمل یاری مولتی ویتامین مینرال حاوی ۱۵۰ میکرو گرم ید به منظور پیشگیری و کنترل کمبود ید و هیپوتیروئیدی مادرزادی نوزاد برای کلیه مادران باردار تحت پوشش شبکه بهداشتی درمانی کشور از سال ۱۳۹۳

• گسترش برنامه مکمل یاری و توزیع رایگان مکمل آهن به منظور پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن برای دانش آموزان دختر دبیرستانی دوره اول و دوره دوم متوسطه برای ۲و نیم میلیون دختر دانش آموز در هر سال تحصیلی
• اجرای برنامه پایلوت غنی سازی آرد با ویتامین علاوه بر آهن و اسید فولیک و فراهم کردن مقدمات برنامه ملی غنی سازی آرد با ویتامین D به منظور تامین ویتامین مورد نیاز روزانه
• تهیه ۳۵۰ هزار پوستر آموزشی با عناوین کاهش مصرف قند، نمک و چربی و ارزش غذایی حبوبات و توزیع در ۱۰۰ هزار مدرسه در کشور و واحد های بهداشتی درمانی
• تعداد ۵۱۵۲ برنامه های رادیویی و تلویزیونی و زیر نویس تلویزیونی در خوص تغذیه سالم
• تهیه و توزیع پمفلت‌ها و بروشورهای آموزشی با موضوعات تغذیه و الگوی غذایی سالم به تعداد ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار عدد
• تهیه و نصب بیش از ۹۰۰ هزار تراکت، بنر و بیلبوردهای آموزشی تغذیه سالم
• برگزاری حدود ۲۰ هزار جشنواره و نمایشگاه و همایش غذای سالم و برپایی حدود ۳۴۰۰ غرفه و ایستگاه مشاوره تغذیه و تن سنجی در پارک ها و فضاهای عمومی
• ارسال پیامک آموزشی در خصوص کاهش مصرف قند، نمک و چربی به تعداد ۴۵۳۲۶۴ پیامک
• برگزاری جلسات آموزشی تغذیه سالم برای کارکنان بهداشتی :۶۲۶۴۵ نفر
• برگزاری جلسات آموزشی تغذیه سالم برای کارکنان سایر بخش ها:۳۹۲۰۴۲ نفر
• آموزش توسط کارشناسان تغذیه در سطح مدارس کشور برای :۹۵۵۳۷۳ نفر دانش آموز
• بازنگری و کاهش میزان نمک در نان از ۳/۲ درصد به یک درصد و اجرای اجباری استاندارد نان.
• تشکیل ستاد ملی کاهش مصرف قند، نمک و چربی با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، انجمن صنایع غذایی و سایر ذینفعان و بازنگری استاندارد و کاهش میزان نمک و قند در ۴۰ محصول غذایی
• طراحی سامانه شناسایی خانوارهای ناامن غذایی در ۸ استان کم برخوردار کشور و اجرای برنامه‌های مداخله‌ای جامعه محور در مناطق شناسایی شده در هر استان با محوریت استاندار و مشارکت کلیه ذینفعان در قالب کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
• تدوین راهنمای مدیریت تغذیه در بحران و آموزش ۵۰۶ نفر از مسئولین برنامه در سطح استان و شهرستان

سلامت محیط و کار
بهداشت محیط

• راه اندازی ۴۱ دفتر خدمات سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
• تجهیز آزمایشگاه های مرجع بهداشت محیط و حرفه ای
• ارتقای برنامه وضعیت تجهیز بیمارستان‌ها به سیستم‌های غیر سوز بی‌خطر ساز پسماند با پوشش بیش از ۹۰ درصد
• ممنوعیت کامل استعمال مواد دخانی به ویژه قلیان در اماکن عمومی در ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور
• توسعه و اجرای برنامه ایمنی آب در کلیه مراکز استان های کشور، پایلوت برنامه ایمنی آب در ۳ سامانه آبرسانی روستایی
• اجرای کمپین ملی ” قلیان‌ها را گلدان کنیم” از خرداد ماه ۱۳۹۵ تا کنون برای حمایت طلبی و فرهنگ سازی کاهش مصرف قلیان در جامعه
• ارتقای فعالیت سامانه بهداشت ۱۹۰ به صورت ۲۴ ساعته با همکاری بخش خصوصی و به کارگیری ۲۸ نفر کارشناس
• دائمی کردن استانداردهای ملی پیوست سلامت در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
• عقد تفاهم نامه وزارت بهداشت با وزارت آموزش و پرورش و سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص بهداشت مدارس و آرد و نان
• تشکیل کمیته‌های کشوری مدیریت پسماندهای پزشکی و بهداشت محیط بیمارستان‌ها
• پیشرفت ۸۰ درصدی حذف قلیان در دانشگاه‌های بزرگ و شهرهای کلان

بهداشت حرفه‌ای
• توسعه ۶۸۶ شرکت خصوصی برای ارائه خدمات تخصصی بهداشت حرفه ای به کارفرمایان و مدیران اجرایی در سه سطح ۱و۲و۳
• توسعه آزمایشگاه رفرانس منطقه ای کنترل کیفیت خدمات بهداشت حرفه ای در ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور
• رسیدگی به ۸۰۰ هزار پرونده متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور
• اجرای برنامه مدیریت ایمنی شیمیایی مشتمل بر تهیه و ابلاغ برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی، تهیه ۱۰ راهنماهای فنی در خصوص مدیریت ایمنی شیمیایی و حوادث شیمیایی
• اجرای برنامه‌های ارگونومی شامل:
• بازنگری و بومی‌سازی استانداردهای میز و صندلی دانش آموزان بر اساس ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان ایرانی
• وارد کردن مباحث ارگونومی در کتب درسی دانش آموزان
• اصلاح ۶ هزار و ۷۸۰مورد از سامانه های حمل بار نامناسب
• کنترل عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار شامل کارگاه‌های دارای گرما و رطوبت اصلاح شده ۱۳درصد، درصد کارگاه‌های با روشنایی اصلاح شده به میزان۲۴ درصد، کارگاه‌های با عامل صدای زیان آور کنترل شده به میزان ۸ درصد
• پایش و ارتقای سطح سلامت رانندگان حرفه ای به منظور کاهش تصادفات شامل افزایش پوشش معاینات سلامت شغلی رانندگان حرفه‌ای و ساماندهی آن، طرح ساماندهی معاینات رانندگان حمل و نقل عمومی در حوادث ترافیکی منجر به فوت یا جرح شدید

آموزش و ارتقای سلامت

• اجرای کمپین “سال نو، حال نو” برای نوروز ۹۶ با تولید ۱۸ تیزرسفیران سلامت و با بیش از ۱۸میلیون بازدید در فضای مجازی در فروردین۹۶
• اجرای ۲ دوره کمپین ایمن برانیم برای کاهش حوادث ترافیکی نوروز ۹۵ و ۹۶ با هماهنگی راهورناجا و با نصب ۲۱۰۰ بیلبورد در ۶ معبر پرتردد ترافیکی کشور و تولید و پخش مجموعه تیزرهای آموزشی رادیویی و تلویزیونی مربوطه
• آموزش ۲۵۰ هزار نفر از پرسنل کادر و ۱۳۰ هزار نفر پرسنل وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ۸۰۰۰ نفر سرباز سپاه در زمینه ازدواج شاد و پایدار
• آموزش ۳۵۰ هزار مادر باردار در مورد راهنمای خودمراقبتی دوران بارداری
• آموزش ضمن خدمت ۵۰۰ هزار معلم در زمینه راهنمای جامع آموزش سلامت در مدارس
• برپایی دو دوره نمایشگاه سراسری پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در تمامی مراکز استان‌ها و شهرستان‌های کشور و اجرای ۶۰ نمایشگاه دانستنی‌های ازدواج سالم و ۳۰۰ نمایشگاه خطرسنجی سکته‌های قلبی، مغزی و سرطان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
• آموزش ۸۰۰ هزار دانشجو در زمینه “دانستنی‌های ازدواج سالم” و “ازدواج ۱۸+”
• تولید و پخش مستند خیرین سلامت در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقه ای از شبکه مستند سیما
• تولید ۳۰۰ عنوان تیزررئال سلامت، ۱۴۰ قسمت دیرین دیرین سلامت و ۱۲ قسمت انیمیشن سالم ناسالم و پخش در شبکه‌های صدا و سیما و فضاهای مجازی
• ساماندهی آموزش‌های گروهی در مراکز ارایه خدمات بهداشتی درمانی کشور بر اساس راهنماهای خودمراقبتی و مبتنی بر سامانه سیب
• راه‌اندازی سایت آوای سلامت دفتر آموزش و ارتقای سلامت به آدرس iec.behdasht.gov.ir (کلیه راهنماهای خودمراقبتی و رسانه‌های آموزشی تولید شده مورد اشاره در این گزارش در این سایت قابل مشاهده و دریافت است

منبع: ایسنا

کلمات کليدی: اهم اقدامات، چهار ساله،وزارت بهداشت،برنامه معاونت بهداشت، وزارت بهداشت و درمان،دولت دوازدهم
نوشته شده توسط:admin - 7385 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۳
برچسب ها:
دیدگاه ها